Image

Smart Building Technologies d.o.o. – uvođenje ISO 17020

Smart Building Technologies d.o.o. je zvanično počeo sa radom 01.10.2013. godine, a nastao je reorganizacijom kompanije Siemens d.o.o. Beograd, tj. divizije Building Technologies.

Kompaniju sačinjava visoko stručni kadar preuzet iz kompanije Siemens d.o.o. Beograd, koji godinama radi na našem i inostranom tržištu, od kojih je jedan deo ponikao još iz kompanije ELPAS, nekadašnjeg lidera u sistemima dojave požara. Svoju budućnost vide u daljem ulaganju u kadrove i opremu u cilju daljeg obavljanja visoko profesionalnih poslova u zemlji i inostranstvu, samostalno ili u zajedničkom nastupu sa drugim firmama.

Vodeći prodavci, inženjeri, serviseri i vođe projekata su deo novog-starog tima, koji klijentima stoje na raspolaganju za sve usluge iz domena bezbednosti i komfora u zgradama, ali i u infrastruktrurnim projektima. U sklopu preduzeća je i najsavremenije opremljena servisna služba koja uspešno održava sigurnosne instalacije i opremu i velikih sistema.

Kompaniju sačinjavaju dve glavne celine:

 • FSS (Fire Safety & Security),
 • CPS (Control Products & Systems)

Najviše rukovodstvo firme Smart Building Technologies d.o.o. opredelilo se da implementira, a kasnije kontinuirano unapređuje integrisani sistem upravljanja.

2015.godina – Implementacija  Integrisanog sistema upravljanja

 • ISO 9001:2008 – sistem upravljanja kvalitetom
 • ISO 14001:2004 – sistem upravljanja zaštitom životne sredine
 • BS OHSAS 18001:2007 – sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

2016.god. – Unapređenje postojećeg sistema upravljanja i uvođenje novih standarda

 • ISO 9001:2015 – sistem upravljanja kvalitetom
 • ISO 14001:2015 – sistem upravljanja zaštitom životne sredine
 • ISO/IEC 27001:2013 – sistem upravljanja bezbednošću informacija
 • ISO/IEC 20000 – 1 :2011– sistem upravljanja uslugama – informacione tehnologije
 • ISO 50001:2011 – sistem upravljanja energijom

2017.god. – Uvođenje sistema upravljanja kvalitetom kontrolog tela

 • ISO/IEC 17020 : 2012 –  sistem upravljanja kvalitetom kontrolnih tela

—————————————————————-

Podaci o klijentu

Naziv klijenta: Smart Building Technologies d.o.o.

Grad: Beograd

Delatnost: Prodaja, projektovanje i inženjering, isporuka, instalacija, integracija i puštanje u rad, održavanje i servisiranje električne i elektronske opreme i sistema dojave i gašenja požara, detekcije gasa, ozvučenja i evakuacije, video nadzora, kontrole pristupa, detekcije provale, automatizacije objekata, merenja potrošnje energije, sistema za nadzor i upravljanje kao i ostalih telekomunikacionih i signalnih sistema

Web: www.sbt.rs

INFORMACIJE

Sva prava zadržava Alpha Solutions © Copyright 2014 | Vladimira Tomanovića 4, 11000 Beograd, Srbija
design by ogitive
Web Analytics