Image

AMSS Centar – uvođenje ISO 9001 & ISO 14001 standarda

AMSS (Auto-moto savez Srbije) je nezavisno, nacionalno udruženje vozača, kojim upravljaju njegovi članovi, sa osnovnim zadatakom zaštite interesa svih članova AMSS u oblasti automobilizma, mobilnosti i turizma i unapređenja bezbednosti saobraćaja, kroz brojne preventivno-bezbednosne akcije i besplatne usluge za sve učesnike u saobraćaju.

AMSS je osnovan 1921. godine u Beogradu i danas je društveno najodgovornija i poslovno najuspešnija organizacija u Srbiji u oblasti automobilizma i saobraćaja. AMSS je danas osnivač 25 preduzeća i većinski vlasnik AMS Osiguranja, sa najvećom mrežom auto centara u preko 70 gradova širom Srbije, koji pružaju sve vrste usluga vozačima.

U svom poslovnom sistemu, AMSS pruža brojne usluge: pomoć na putu i servisne usluge, tehnički pregled, registracija i osiguranje vozila, obuka vozača i izdavanje priručnika za polaganje vozačkog ispita, izdavanje međunarodnih vozačkih dokumenata, atesta i ADR sertifikata, provera porekla i procena vrednosti vozila, prodaja tahografa, uređaja (tagova) i dopuna za elektronsku naplatu putarine, usluge špedicije, ispitivanje saobraćajnih znakova i opreme za tehnički pregled, turističke usluge, itd.

AMSS Centar d.o.o. izabralo je firmu Alpha Solutions kao svog partnera u realizaciji projekta Implementacija integrisanog sistema upravljanja prema zahtevima standarda ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004. Pored firme AMSS Centar d.o.o., projekat je obuhvatio sledeće ogranke AMSS:

 1. Ogranak Palilula
  • Servis – Zrenjaninski put
  • Šalter Pančevo
  • PS Borča
  • PS Bela Kuća
  • TP Lika
  • TP Jarkom
 2. Ogranak Mihajlovac
 3. Ogranak Velika plana

—————————————————————————————

Podaci o klijentu

Naziv klijenta: AMSS Centar d.o.o.

Grad: Beograd

Delatnost:  Pružanje usluga tehničkog pregleda, pomoći na putu, popravke vozila, registracija i osiguranje vozila, izdavanje međunarodnih vozačkih dokumenata, atesta i ADR sertifikata i itd.

Web: www.amss.org.rs

INFORMACIJE

Sva prava zadržava Alpha Solutions © Copyright 2014 | Vladimira Tomanovića 4, 11000 Beograd, Srbija
design by ogitive
Web Analytics