Image

Elecom Sistem d.o.o. – Uvođenje ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 27001-ISO 50001

Firma Elecom Sistem d.o.o. je osnovana 1999. godine. Osnovna delatnost firme Elecom Sistem  d.o.o. je veleprodaja, projektovanje i izvođenje radova elektroinstalacija slabe i jake struje, kao i izrada elaborata energetske efikasnosti.

Od  2011. godine pored sedišta preduzeća u Beogradu, ima i izdvojenu poslovnu jedinicu u Novom Sadu za potrebe klijenata sa područja Vojvodine radi brže i efikasnije poslovne saradnje. Od svog nastanka firma Elecom Sistem  d.o.o. svoje poslovanje bazira na postizanju visokog nivoa pružanja usluga i prodaje proizvoda od proverenih i renomiranih proizvođača elektroopreme, materijala i pribora.

S obzirom na to da dalji razvoj firme podrazumeva konstantno praćenje i poštovanje zahteva postojećih i potencijalnih klijenata kao i aktuelnih zahteva tržišta, najviše rukovodstvo firme Elecom Sistem  d.o.o.  opredelilo se da implementira  integrisani sistem upravljanja prema zahtevima standarda:

  • ISO 9001 :2015– sistem upravljanja kvalitetom;
  • ISO 14001:2015 – sistem upravljanja zaštitom životne sredine;
  • BS OHSAS 18001:2007 – sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu;
  • ISO/IEC 27001:2013 – sistem upravljanja bezbednošću informacija;
  • ISO 50001:2011 – sistem upravljanja energijom;

Za svog partnera izabrali su firmu Alpha Solutions.

__________________________

Podaci o klijentu

Naziv klijenta: Elecom Sistem d.o.o.

Grad: Beograd

Delatnost:  Inženjering, projektovanje, stučni nadzor i tehnička kontrola,  izvođenje radova i održavanje elektroinstalacija slabe i jake struje, izrada elebarata energetske efikasnosti, kao i veleprodaja elektro opreme, materijala i pribora

Web: www.elecomsistem.com

INFORMACIJE

Sva prava zadržava Alpha Solutions © Copyright 2014 | Vladimira Tomanovića 4, 11000 Beograd, Srbija
design by ogitive
Web Analytics