Image

PKB Veleprodukt AD – Uvođenje HACCP sistema

PKB Veleprodukt AD je akcionarsko društvo sa skoro tri decenije dugom trgovačkom tradicijom. Danas raspolaže sa oko 20 hiljada kvadrata poslovnog prostora na gradskim lokacijama, hijadama artikala raznovrsnog asortimana, tri prodajno-profitna centra, maloprodajnim punktom i sektorom za proizvodnju preparata na bazi meda i drugih pčelinjih proizvoda.

Sektor za proizvodnju preparata na bazi meda i drugih pčelinjih proizvoda predstavlja bivši pčelarski kombinat – Beograd, koji već skoro tri decenije bogatom lepezom proizvoda neprevaziđenih receptura drži primat na tržištu parafarmaceutskih preparata na bazi meda.

U nameri da i dalje razvija svoje poslovanje kroz održavanje poverenja postojećih kupaca, kao i sticanje poverenja novih – potencijalnih kupaca najviše rukovodstvo “PKB Veleprodukt AD” se opredelilo za uspostavljanje i primenu sistema upravljanja bezbednošću hrane – HACCP sistema u skladu sa zahtevima Codex alimentarius CA/ RCP 1-1969 Rev5.

Kroz primenu HACCP sistema, “PKB Veleprodukt AD” će biti u mogućnosti da razvije mehanizme za obezbeđivanje uspešne realizacije proizvodnih procesa, kao i obezbeđivanje kvalitetnog i zdravstveno ispravnog proizvoda.

Kao partnere prilikom realizacije projekta implementacije HACCP sistema, najviše rukovodstvo “PKB Veleprodukt AD” izabralo je firmu Alpha Solutions.

—————————————————————-

Podaci o klijentu

Naziv klijenta: PKB Veleprodukt AD

Grad: Beograd

Delatnost: Proizvodnja  preparata na bazi meda i drugih pčelinjih proizvoda

Web: www.pkbveleprodukt.rs

INFORMACIJE

Sva prava zadržava Alpha Solutions © Copyright 2014 | Vladimira Tomanovića 4, 11000 Beograd, Srbija
design by ogitive
Web Analytics