Image

Alexandar Bagrem – Uvođenje FSC CoC standarda

Firma Alexandar Bagrem d.o.o. osnovana je 2016.godine. Osnovna delatnost je prerada i proizvodnja proizvoda od drveta.

Tokom svog rada, firma koristi sirovine iz kontrolisanih izvora, tj.šuma u kojima nema neplanske seče, veštačke genetske modifikacije drveta, ostavljanja golog zemljišta na kom se može pojaviti odron ili spiranje plodnog sloja tla (humusa – eng. top soil) i dr.

Najviše rukovodstvo firme sagledalo je da će implementacija međunarodnog standarda FSC CoC predstavljati još jednu značajnu prednost na tržištu i unaprediti poslovanje firme.

Područje primene sistema upravljanja FSC CoC (FSC) Forest Stewardship Council for Chain od Custody Certification (CoC)] je: Prerada drveta i proizvodnja drvene građe (grede, daske, drvene obloge za podove, parket, trupce i dr.), baštenskog nameštaja, proizvoda za vrtlarstvo i proizvoda za rekreaciju.

—————————————————————————————

Podaci o klijentu

Naziv klijenta: Alexsandar Bagrem d.o.o.

Grad: Kovin

Delatnost: Prerada drveta i proizvodnja drvene građe (grede, daske, drvene obloge za podove, parket, trupce i dr.), baštenskog nameštaja, proizvoda za vrtlarstvo i proizvoda za rekreaciju.

Web: /

INFORMACIJE

Sva prava zadržava Alpha Solutions © Copyright 2014 | Vladimira Tomanovića 4, 11000 Beograd, Srbija
design by ogitive
Web Analytics