Image

Reorganizacija i Unapređenje poslovanja

Firme koje imaju  organizacione probleme, ne mogu da prepoznaju uzroke problema u funkcionisanju, ne prate efektivnost svojih procesa i učinka zaposlenih, ne prate realizaciju ciljeva i druge mnogobrojne probleme obraćaju se nama u cilju REINŽENJERINGA I UNAPREĐENJA NJIHOVOG POSLOVANJA.

U skladu sa iskazanim potrebama firmi, savetodavne usluge koje mi nudimo mogu se podeliti u nekoliko povezanih, ali i nezavisnih celina, i to:

1.Upravljanje zalihama

 • Upravljanje mrtvim i sporoobrtnim zalihama
 • Upravljanje minimalnim zalihama

2.Unapređenje procesa nabavke i evaluacija rada dobavljača

 • Evaluacija rada dobavljača
 • Analiza i unapređenje nabavke od dobavljača
 • Analiza i unapređenje procesa snabdevanja sa centralnog magacina do dislociranih magacina (maloprodajnih objekata, priručnih magacina i sl.)

3.Upravljanje prodajom

 • Izrada plana prodaje
 • Izrada izveštaja za praćenje ostvarenja plana prodaje
 • Izrada izveštaja za kontrolu definisanih parametara za merenje učinka procesa prodaje (KPI)
 • Analiza neostavarene prodaje i gubitka novca zbog loše kominikacije i organizacije između organizacionih jedinica

4.Upravljanje troškovima

 • Upravljanje ukupnim troškovima poslovanja kompanije
 • Upravljanje troškovima po profitnim centrima (kroz precizni obračun profitabilnosti profitnih centara)

5.Sistem godišnjeg planiranja i izveštavanja

 • Plan prodaje u maloprodaji, plan prodaje u veleprodaji, plan nabavke, plan priliva i odliva, plan obrta zaliha, plan troškova, sistem izveštavanja

6.Merenje radnog učinka zaposlenih i sistem nagrađivanja po osnovu realizacije

INFORMACIJE

 • Usluge

 • Sva prava zadržava Alpha Solutions © Copyright 2014 | Vladimira Tomanovića 4, 11000 Beograd, Srbija
  design by ogitive
  Web Analytics