Image

Šta bi trebali da znate o ISO 14001:2015

Živimo u vremenu u kome se sve manje pažnje posvećuje sredini koja nas okružuje, od koje dobijamo sve, a ništa joj ne dajemo za uzvrat. Velike korporacije imaju za cilj konstantno napredovanje, ne mareći na uništavanje izvora energije, ugrožavanje zdravlja živih bića, eksploataciju prirodnih resursa i zagađivanje čitave planete, koje nas može dovesti do opšte katastrofe.

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) je upravo iz gore navedenih razloga morala da deluje i definiše opšte priznat međunarodni standard ISO 14001:2015 sa ciljem da poveća ekološku svest svih onih koji na bilo koji način svoje poslovanje dovode u vezu sa životnom sredinom.

Ovaj standard je uređen tako da njegova metodologija bude u potpunosti kompatabilna sa ISO 9001:2015 i sa drugim standardima. Svrha sistema upravljanja zaštitom životne sredine je da obezbedi okvir za strateški pristup organizacijama radi kreiranja politike odnosa prema životnoj sredini, planiranja i sprovođenja aktivnosti koje ne štete životnoj sredini.

Pored toga što je ISO 14001:2015 kompatibilan sa ISO 9001:2015, ova dva standarda su takođe slična po pristupu i strukturi. Svojim zahtevima doprinose proširenju poslovanja organizacije na područja koja nisu vezana samo za kupce, već imaju i direktan uticaj na okruženje, smanjenje zagađenja, i potrošnju obnovljivih izvora energije.

Ne zaboravite da delujete lokalno, a mislite globalno, jer svaki negativan uticaj na prirodu u Vašoj okolini može imati velike posledice po čitavu planetu.

Glavni razlozi uvođenja ISO 14001:2015 su sve veći pritisci zainteresovanih strana kao i stalni zahtevi za usklađenošću sa zakonskim i drugim zahtevima vezanim za zaštitu životne sredine.

ISO 14001 ima za cilj da na globalnom nivou poboljša Vaš uticaj na životnu sredinu.  Od organizacije se očekuje da:

 • Postoji snažna privrženost najvišeg rukovodstva za smanjenje zagađenja
 • Uspostavi odgovarajuću politiku zaštite životne sredine
 • Uspostavi strategiju i programe za sprovođenje politike zaštite životne sredine kroz sprovođenje opštih i pojedinačnih ciljeva, jasno definisanje odgovornosti i ovlašćenja
 • Identifikuje ekološke aspekte i uticaja organizacije na okolinu, koji proizlaze iz realizacije proizvoda i usluga
 • Utvrdi zakonske i druge zahteve vezane za aspekte zaštite životne sredine u odnosu na svoje aktivnosti, proizvode i usluge
 • Definiše programe za reagovanje u slučaju opasnosti
 • Definiše i sprovodi sistem kontrole nad operacijama 
 • Razvije metodologiju praćenja i merenja učinka životne sredine i  dokazivanje efektivnosti sistema
 • Razvije kanale interne i eksterne komunikacije
 • Kontinuirano poboljšava svoj EMS kroz procese planiranja, upravljanja, kontrole, definisanje preventivnih i korektivnih mera i sprovođenje internih provera.

Uvođenjem ISO 14001: 2015 nećete momentalno sprečiti zagađenja koja prouzrokuje Vaša kompanija, ali ćete naučiti na koji način postepeno možete smanjiti zagađenja.

INFORMACIJE

 • ISO 14001:2015

 • Sva prava zadržava Alpha Solutions © Copyright 2014 | Vladimira Tomanovića 4, 11000 Beograd, Srbija
  design by ogitive
  Web Analytics