Image

ISO 50001:2018

ISO 50001 (Energy Management Standard) – je standard koji pomaže organizaciji da definiše politiku, procedure i alate za  praćenje, analizu i poboljšanje energetske efikasnosti.

Sa standardom ISO 50001, upravljanje energijom je integrisano u normalne poslovne procese koji omogućuju povećanje energetske efikacnosti, smanjenje utroška svih prepoznati energeneta u kompaniji, a to mogu biti (električna energija, pogonska goriva i sl.)

Standard omogućuje:

 • Prepoznavanje svih potrošača energenata koji utiču na energetske performanse organizacije;
 • Merenje, dokumentiranje i izveštavanje o korištenju i potrošnji energenata;
 • Upravljanje nabavkom opreme, sistema i procese koji koriste energiju;
 • Prepoznavanje rizika i definisanje mera za njihovo snižavanje;
 • Definisanje mera za smanjivanje potrošnje energenata;
 • Povećanje svesti zaposlenih, poslovnih partnera i ostalih zainteresovanih strana o potrošnji i upotrebi energenata;

Standard ISO 50001 je kompatibilan sa standardom ISO 9001, standardom ISO 14001, kao i drugim ISO standardima.

Svaka kompanija koja sertifikuje ISO 50001 je društveno odgovorna kompanija koja brine o životnoj sredini.

INFORMACIJE

 • Usluge

 • Sva prava zadržava Alpha Solutions © Copyright 2014 | Vladimira Tomanovića 4, 11000 Beograd, Srbija
  design by ogitive
  Web Analytics