Image

Šta bi trebali da znate o OHSAS 18001 standardu

BS OHSAS 18001:2007 je međunarodno priznat standard koji kontroliše potencijalne rizike koji imaju uticaj na bezbednost i zdravlje zaposlenih, podugovarača i posetilaca.

Razvijen je od strane vodećih trgovinskih i međunarodnih tela za standardizaciju da pruža okvire za pravilno podsticanje kompanije na efikasno upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu.

Implementacija standarda pruža zaštitu zaposlenima; zdraviju i sigurniju radnu okoliniu, smanjuje nesreće i probleme zaštite zdravlja na radu, čime se smanjuju gubici izazvani bolestima i povredama zaposlenih.

Svako radno mesto nosi sa sobom i određene opasnosti i štetnosti po zdravlje i bezbednost zaposlenih. Tako da, bilo koje incidentne situacije, povrede ili bolesti izazvane zbog nepovoljnih uslova rada, mogu biti uzrok velikih troškova po organizaciju. Troškovi se ogledaju kroz oštete zaposlenima, urušavanjem sopstvene reputacije i imidža, stopiranje proizvodnje, štete na infrastrukturi, opremi i sl.

Svako bololovanje koje podrazumeva odsustvo određenog dela radne snage odražava se na kvalitet Vašeg poslovanaj i određeni zastoj u Vašoj kompaniji. Setite se da je uvek bolje sprečiti nego lečiti, te stoga pružite vašim radnicima bezbedno okruženje, bez straha da može doći do nezgode koje nekada mogu imati i fatalne posledice.

Uvođenje sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu pogodno je za svaku vrstu organizacije i delatnosti kojom se ona bavi, a koja želi da postane efikasnija u upravljanju i smanjenju nesreća na radnom mestu.

Kao prvi korak u identifikaciji opasnosti i štetnosti predstavlja definisanje svih aktivnosti u firmi, zatim definisanje potencijalnog uticaja ljudskog faktora, uticaja infrastrukture, opreme za rad koja se upotrebljavaju na radnom mestu, a koja na bilo koji način može uticati na zdravlje i bezbednost zaposlenih.

Nakon definisanja aktivnosti, utvrđuju se sve opasnosti i štetnosti koje te aktivnosti mogu imati po zaposlene i sprovodi se ocena rizika.

Opasnosti deluju u kratkom vremenskom periodu (vrlo često u deliću sekunde) i izazivaju povrede radnika, uključujući i one fatalne. Štetnosti deluju u dužem vremenskom periodu i izazivaju različita profesionalna oboljenja, odnosno oboljena u vezi sa radom.

Uvođenjem, a kasnije i unapređenjem sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007 dobijate okvire koji pomažu Vašoj organizaciji da ispuni zakonske obaveze prema zdravlju i bezbednosti na radnom mestu, a tansparentan i efektivan sistem zaštite i bezbednosti zaposlenih.

INFORMACIJE

  • BS OHSAS 18001:2007

  • Sva prava zadržava Alpha Solutions © Copyright 2014 | Vladimira Tomanovića 4, 11000 Beograd, Srbija
    design by ogitive
    Web Analytics