Image

Specijalna škola “Sveti Sava” Umka – HACCP sistem

Specijalizovana škola za osnovno i srednje obrazovanje sa domom „Sveti Sava“ osnovana je davne 1947. godine.

U svom dugogodišnjem radu može se pohvaliti time da je među prvim specijalnim školama koja je uvela službu socijalnog radnika.

Takođe je u saradnji sa mnogim organizacijama doprinela da je danas više od 700 njenih učenika radno osposobljeno i radi u našoj zemlji i inostranstvu. Može se pohvaliti velikim doprinosom koji je dala afirmaciji defektološke teorije i prakse i to kroz izradu planova i programa vaspitnog rada za domove i internate, primenu prvog oblika radnog osposobljavanja LRM omladine u otvorenoj privredi, kao i uvođenje multidisciplinarnog pristupa u radu – uvođenja psihologa, socijalnog radnika, lekara, defektologa i ostalih profila stručnih saradnika.

S obzirom da osnovu njihovog rada čini briga o učenicima škole i doma, najviše rukovodstvo opredelilo se za uvođenje HACCP sistema u saradnji sa firmom Alpha Solutions, u želji da proces proizvodnje hrane ispunjava sve standarde u pogledu kvaliteta i bezbednosti, kao i zahteva zakonske regulative.

——————————————————————————————————————–

Podaci o klijentu

Naziv klijenta: Specijalizovana škola za osnovno i srednje obrazovanje sa domom „Sveti Sava“

Grad: Beograd – Umka

Delatnost: Priprema i posluživanje hrane i pića

Web: / 

INFORMACIJE

Sva prava zadržava Alpha Solutions © Copyright 2014 | Vladimira Tomanovića 4, 11000 Beograd, Srbija
design by ogitive
Web Analytics