Image

Vitreum d.o.o. – ISO 9001:2008

Od prvog sastanka na kom su nam se predstavili, odmah smo se odlučili da sa njima uvodimo sertifikat ISO 9001:2008.  Razlog je bio jednostavan, toliko posvećenosti našoj firmi i želja da se što više zadrži postojeći način organizacije, naravno u skladu sa zahtevima standarda,  nismo dobili od drugih firmi. U svakom momentu su nam bili na raspolaganju, za svaku našu nedoumicu, za svako pitanje.

Izuzetno prilagođavanje našim uslovima rada dovelo je do toga da jednostavnije dođemo do sertifikata i da nam svi zahtevi standarda budu potpuno jasni.

I na kraju da dodam da su nam više puta pomagali i oko stvari koje se nisu striktno odnosile na pripreme za sertifikaciju, što puno govori o kvalitetnom partnerskom odnosu. Jednom rečju, velika zahvalnost sa naše strane na njihovoj nesebičnoj pomoći u pripremi sertifikacije, koju smo uspešno završili.

Jasmina Kačarević, vodeći montažer i predstavnik rukovodstva za kvalitet
Vitreum d.o.o.

INFORMACIJE

Sva prava zadržava Alpha Solutions © Copyright 2014 | Vladimira Tomanovića 4, 11000 Beograd, Srbija
design by ogitive
Web Analytics