Image

Macchina Security d.o.o. – uvođenje ISO 14001 i OHSAS 18001 standarda

Macchina Security d.o.o. je jedna od vodećih kompanija u regionu u oblasti projektovanja i implementacije sigurnosnih i telekomunikacionih sistema. Sa ponosom ističu da na njihove usluge daju doživotnu garanciju, jer je upravo kvalitet primarna stvar u poslu kojim se bave.

Firma se može pohvaliti brojem od preko 20000 zadovoljnih klijenta kojima je sektor tehničke podrške na raspolaganju 24 sata. Oprema vrhunskih svetskih proizvođača udružena sa znanjem i iskustvom stručnjaka firme, sigurnost su kvaliteta.

2014.godina – Uvođenje ISO 9001:2008 i  ISO 27001:2013

Na odluku uvođenja integrisanog sistema upravljanja prema zahetvima standarda ISO 9001:2008 (sistem upravljanja kvalitetom) i ISO 27001:2013 (sistem upravljanja bezbednošću informacija) sa stručnim timom firme Alpha Solutions uticala je sve veća konkuretnost na tržistu i potreba za održavanjem kvaliteta na koji su njihovi klijenti navikli.

2015.godina – Uvođenje ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007

Nakon uspešne sertifikacije integrisanog sistema upravljanja prema zahtevima standarda ISO 9001 i standarda ISO 27001, menadžment kompanije je odlučio da nastavi saradnju sa firmom Alpha Solutions u cilju daljeg unapređenja poslovanja.

Osnovni cilj kompanije Macchina Security d.o.o.  je da svoje klijente i poslovne partnere uveri da svoje usluge pruža uvažavajući zahteve zaštite životne sredine i zahteve zdravlja i bezbednosti na radu, kao i da sve informacije koristi profesionalno i sigurno i da sa istima postupa odgovorno.

U tom duhu najviše rukovodstvo firme donelo je odluku o uvođenju novih zahteva standarda ISO 14001 koji se odnosi na zaštitu životne sredine i OHSAS 18001 koji se odnosi na zdravlje i bezbednost na radu.

2017.godina – Uvođenje novih verzija standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Saradnju sa firmom Alpha Solutions se nastavlja i tokom 2017.godine na implementaciji novih verzija ISO standarda. Tokom unapređenja dokumentacije i prilagođavanja novim verzijama standarda, konsultanti rade na modernizaciji i optimizaciji dokumentacije.

—————————————————————————————

Podaci o klijentu

Naziv klijenta: Macchina Security d.o.o.

Grad: Beograd

Delatnost: Razvoj, projektovanje, montaža i održavanje sigurnosnih i telekomunikacionih sistema

Web: www.macchina.rs

INFORMACIJE

Sva prava zadržava Alpha Solutions © Copyright 2014 | Vladimira Tomanovića 4, 11000 Beograd, Srbija
design by ogitive
Web Analytics