Image

M – Feliks d.o.o. – Integrisan sistem upravljanja

Preduzeće M-FELIKS D.O.O. osnovano je 1999. godine sa osnovnim ciljem da svojim klijentima pruži visok kvalitet usluga izvođenja građevinskih radova, građevinsko – zanatskih radova, usluga neodložnih i tekućih popravki, kao i sprovođenje hitnih intervencija na objektima.

Radi ispunjenja svojih budućih namera i ciljeva, povećanja tržišnog udela, ispunjavanja tenderskih i drugih zahteva, jačanja imidža kompanije na tržištu, postizanja sigurnosti i bezbednosti u radu svojih zaposlenih, najviše rukovodstvo firme M-FELIKS D.O.O opredelilo se za uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja u skladu sledećim međunarodnim standardima:

  • ISO 9001 standard  – sistem upravljanja kvalitetom
  • ISO 14001 standard – sistem upravljanja zaštitom životne sredine
  • BS OHSAS 18001 standard – sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

Za potrebe realizacije projekta Implementacije integrisanog sistema upravljanja u skladu sa pomenutim međunarodnim standardima, najviše rukovodstvo firme M-FELIKS D.O.O donelo je odluku za postizanje saradnje sa konsalting firmom Alpha Solutions, prepoznavši njeno iskustvo, posvećenost, kao i stručnost njenih zaposlenih.

—————————————————————————————

Podaci o klijentu

Naziv klijenta: M – FELIKS d.o.o.

Grad: Beograd

Delatnost:  Izvođenje građevinskih radova, građevinsko – zanatskih radova, usluge neodložnih i tekućih popravki, kao i sprovođenje hitnih intervencija na objektima

Web: /

INFORMACIJE

Sva prava zadržava Alpha Solutions © Copyright 2014 | Vladimira Tomanovića 4, 11000 Beograd, Srbija
design by ogitive
Web Analytics