Image

DONACIJA DO 500.000 rsd

Iskoristite bespovratna sredstva do 500.000 rsd

Sredstva se dodeljuju za:

 • Konsalting
 • Konsalting + Sertifikaciju
 • Izradu tehničke dokumentacije + lab.ispitivanja za CE ZNAK

Sredstva se dodeljuju u tri KOMPONENTE.Detalji o donaciji 2017 

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici/e koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

 • Da je pretežna delatnost MMSPP proizvodnja ili prerada (ispunjenost ovog uslova se proverava na osnovu šifre delatnosti pod kojom su registrovani u APR)
 • IliDa je pretežna delatnost MMSPP proizvodnja, prerada ili usluge ( u okviru jedne prijave predlog projekta podnose najmanje dva MMSPP koja čine/će činiti lanac dobavljača);
 • Da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
 • Da su registrovani u APR Republike Srbije pre 1. januara 2015. godine;
 • Da su pozitivno poslovali u 2016. godini;
 • Da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine;
 • Da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • Da im u prethodne dve godine nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
 • Da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 • Da za iste projektne aktivnosti za koje konkurišu u tekućoj godini, nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodina i budžeta JLS;
 • Da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoć.

BUDŽET:

RAS će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a , tj. do 500.000,00 rsd.

Rok za prijavu:

05/05/2017.god

Rok za završetak projekta:

6 meseci od dana potpisanja ugovora sa RAS-om


Naše prednosti  (Naše reference govore o nama)

 • Verifikovani pružaoci usluga od strane NARR (RAS)
 • Kompetentni zaposleni
 • Dugogodišnje iskustvo u radu sa donatorima
 • Pomoć i davanje smernica oko popunjavanje donacijom predviđenih obrazaca
 • Svi prethodno dobijeni projekti završeni su u roku i sredstva refundirana u iznosu navedenom u ugovoru

Korak po korak do bespovratnih sredstava:

 • Tražite od naše firme ponudu;
 • Izabrete da radite sa našim timom konsultanata;
 • Mi Vam popunimo sve potrebne obrasce, pošaljemo Vam CV-je naših stručnjaka i referentnu listu;
 • Vi pripremite ostalu dokumentaciju pripisanu donacijom;
 • Spakujete celokupnu dokumentaciju u skladu sa našim instrukcijama;
 • Pošaljete ili odnesete paket dokumentacije na pravu adresu !!!


Kontakt podaci:  

Za detalje možete se obratiti na telefone:

 • +381 11 347 00 72
 • +381 63 75 00 929

ili mail office@alphasolutions.rs

INFORMACIJE

Sva prava zadržava Alpha Solutions © Copyright 2014 | Vladimira Tomanovića 4, 11000 Beograd, Srbija
design by ogitive
Web Analytics